U=U ไม่เจอ=ไม่แพร่

เมื่อคนที่มีเชื้อเอชไอวีกินยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จะทำให้ปริมาณไวรัสในกระแสเลือด (ไวรัสโหลด) ลดต่ำลงจนตรวจไม่พบเชื้อ คนที่อยู่ในสถานะตรวจไม่พบเชื้อจะไม่สามารถแพร่เชื้อเอชไอวีไปสู่คนอื่นได้

ความจริงเกี่ยวกับ U=U

จะรู้ได้ยังไงว่าผมตรวจไม่พบเชื้อหรือยัง?

ถ้าคุณมีปริมาณเชื้อไวรัสต่ำกว่า 50 ตัวต่อหนึ่งซีซีของเลือด จะเรียกว่า คุณตรวจไม่พบเชื้อ วิธีเดียวที่จะรู้ปริมาณเชื้อไวรัสในเลือดได้คือต้องตรวจเลือดในห้องแล็บ

นอกจากนี้ผู้ติดเชื้อสัญชาติไทยยังได้รับสิทธิประโยชน์ในการตรวจไวรัสโหลดฟรีที่โรงพยาบาลรัฐ ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี

Accordion Content
Accordion Content
Accordion Content

MENU

SOCIAL MEDIA