เซฮัลโล มาจุ๊ปๆ

บางครั้งบางอย่างเกิดขึ้นโดยที่คาดไม่ถึงน­ะจ๊ะ