ผัดไท

มีอะไรเลวร้ายยิ่งกว่าการที่คุณพาคนที่คุณ­ชอบกลับบ้านแล้วพบว่าคุณทั้งสองนั้นเหมือน­กัน