ปาร์ตี้อย่างปลอดภัยหรือป่าว

ปาร์ตี้อย่างปลอดภัยหรือป่าว

“ไฮฟันเซ็กส์”หรือการมีเพศสัมพันธ์ภายใต้การออกฤทธิ์ของสารเสพย์ติด ที่ว่าเป็นกิจกรรมที่อันตรายที่หลายคนใช้เพื่อเสริมสร้างความสุขเพลิดเพลินและลดความเจ็บปวดระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งมีหลายประเภทของสารเสพย์ติดด้วยกัน อย่างไหร่ก็แล้วแต่การใช้สารเสพย์ติดเพื่อเพิ่มความสุขระหว่างการมีเพศสัมพันธ์นำไปสู่ความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ อีกทั้งยังเป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจของผู้ใช้สารนั้นๆ ซึ่งอาจมีอันตรายถึงชีวิตหรือต้องบำบัดในโรงพยาบาลในระยะเวลานาน

 

เทสต์บีเคเครวบรวมข้อมูลควรทราบที่เกี่ยวข้องกับอันตรายและสิ่งควรรู้ของการใช้สารเสพติดเพื่อความบันเทิงในการมีเพศสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

  • โปรดนึกถึงไว้เสมอว่าการใช้สารเสพย์ติดนั้นผิดกฏหมายในประเทศไทย และอาจส่งผลต่อชื่อเสียง ต่อครอบครัวและอนาคตเมื่อคุณถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจำกุมและพบว่ามีความผิดฐานการเสพย์สิ่งเสพย์ติด
  • ควรมีการพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจกับพาร์ทเนอร์ในช่วงเวลาที่ยังไม่อยู่ภายใต้ฤทธิ์ของสารใดๆหรือเครื่องดื่มมึนเมาเพื่อกำหนดขอบเขตของกิจกรรมและให้มั่นใจว่าทุกอย่างปลอดภัย
  • มีรายงานพบว่าผู้ใช้สารเพสย์ติดอาจมีภาวะวาดระแวงหรือประสาทหลอนในในกรณีที่ใช้สารเป็นระยะเวลานาน ซึ่งหาจเกิดอาการเหล่านี้ ควรพบแพทย์เมื่อรู้สึกไม่ปลอดภัยจากอาการดังกล่าว
  • อย่าใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น หรืออุปกรณ์ในการฉีดใดๆ เพราะมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคติดต่ออื่นๆ
  • ศึกษาฤทธิ์และระยะเวลาในการออกฤทธิ์ของยาแต่แต่ละชนิดให้ถี่ถ้วน และอย่าให้คนอื่นฉีดสารเข้าสุ่ร่างกาย ขอให้คุณมั่นใจว่าคุณได้ตระหนักถึงข้อมูลทุกอย่างแล้วจริงๆ
  • หมั่นตรวจสุขภาพที่รวมถึงการตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆเป็นประจำ “ไฮฟันเซ็กส์”เพิ่มความเสี่ยงในการติดโรคดังกล่าว หากสถานะผลเลือดเป็นลบและกังวลว่าตนมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อเอชไอวีจากไฮฟันเซ็กในระยะเวลา 72 ชั่วโมงที่ผ่านมา ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่  เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาเพ็พ ยาต้านฉุกเฉินที่ใช้ทานเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อเอชไอวีในกรณีรับเชื้อเข้ามาในร่างกายไม่เกินสามวัน
  • พิจารณาใช้ยาเพร็พ ยาต้านเพื่อการป้องกันเชื้อเอชไอวีสำหรับผู้ที่มีผลเลือดเป็นลบ ซึ่งใช้ทานเป็นประจำทุกวัน วันละหนึ่งเม็ดและสามารถลดโอกาสการติดเชื้อเอชไอวีได้ถึง 96 เปอร์เซ้นต์ การทานยาเพร็พนับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการลดโอกาสการติดเชื้อเอชไอวีเพราะระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ภายใต้ฤทธิ์ของสารเสพย์ติดอาจะทำให้คุณลืมหรือใช้ถุงยางอนามัยได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาเพร็พ ดูที่นี่
  • หากิจกกรรมอื่นๆทำช่วงระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์ อาจจะลองเลิกเล่นกีฬาที่ท่านชอบ ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆ อาจจะลองติดตามกิจกรรมต่างที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์เพื่อหาความบันเทิงแทนที่การมีไฮฟันเซ็กส์ ลองดูที่นี่
  • ลองตั้งเป้าหมายในการลดหรือเลิก ลองดูข้อมูลเว็บไซต์ของกลุ่มองค์กรที่ให้คำปรึกษาที่เป็นมิตร กลุ่มที่คุณสามารถคุยได้อย่างปลอดภัย ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่