Ready PrEP Go! เพร็พ พร้อม ไป! โครงการประกวดวิดีโอคลิป/รูปภาพดีๆ จาก LINKAGES

FHI 360 โครงการ LINKAGES ประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดการประกวดการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ สังคมระดมปัญญา (Crowdsourcing) เพื่อกระตุ้นให้บุคคลที่มีความเสี่ยงต่อเอชไอวีได้เรียนรู้เรื่องยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (Pre-Exposure Prophylaxis -PrEP) หรือ เพร็พ เราจึงต้องการความคิดใหม่ๆ จากคุณ เพื่อให้คนรุ่นใหม่เริ่มหันมาใช้ PrEP มากขึ้น

รายละเอียดการประกวด

จุดประสงค์ของการจัดประกวดคือ เพื่อพัฒนาสื่อ รูปภาพ/วีดีโอ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการส่งเสริมการใช้ยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (Pre-exposure prophylaxis-PrEP ) การประกวดในครั้งนี้เปิดกว้างให้แก่ประชาชนทุกคนและทุกองค์กร ผลงานที่เข้ารอบชิงชนะเลิศจะถูกนำไปใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เรื่อง PrEP ในโครงการของ LINKAGES และจะถูกนำไปเผยแพร่ทั่วประเทศและจังหวัดภาคีได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี เชียงราย นครราชสีมา ขอนแก่น ปทุมธานี นนทบุรี อุดรธานี สมุทรปราการ อุบลราชธานี สงขลา และภูเก็ต

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

1. รูปภาพ/อินโฟกราฟฟิค (ขนาด 2 MB หรือมากกว่า) หรือวีดีโอ (ความยาว 2 นาที หรือน้อยกว่า)

2. การประกวดจะต้องใช้ผลงานใหม่ที่คิดขึ้นเองโดยผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น ห้ามไม่ให้ใช้ผลงานที่เคยตีพิมพ์มาก่อน

3. ผลงานหลังจากการประกวดจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของสาธารณสมบัติ

กำหนดวันรับสมัครและส่งผลงาน

ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - วันที่ 30 เมษายน 2561

รายละเอียดการตัดสิน

รอบคัดเลือกผลงาน Screening ผลงานที่เป็นไปตามหัวข้อที่กำหนด

รอบแรก ผลงานที่ถูกส่งเข้าประกวดจะถูกพิจารณาจากคณะกรรมการ และคัดเลือกผลงานไม่น้อยกว่า 15 % จากผลงานที่ส่งเข้ามาทั้งหมด

รอบที่สอง ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจากรอบแรก จะถูกนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และให้คะแนนจากประชาชนทั่วไปด้วย โดยเรียกว่ารอบ Crowd Judging และผลงานที่ได้รับการโหวตมากที่สุดตามลำดับ จำนวน 5 ผลงานจะเข้าสู่รอบตัดสิน

รอบตัดสิน ผลงานในรอบสุดท้ายนี้จะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการ ได้แก่ ผู้แทนจากองค์กรภาคีร่วมจัด ผู้แทนภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ

เกณฑ์การพิจารณาการตัดสิน

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ โดยหลักเกณฑ์ในการตัดสินจะประกอบไปด้วย

1. มีการนำเสนอแนวคิด การกำหนดเนื้อหาที่น่าสนใจและสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด/เป้าหมายในเรื่องการป้องกันเอชไอวีและและความรู้เรื่องยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (Pre-exposure prophylaxis-PrEP ) โดยปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ

2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ ที่สามารถนำเสนอให้เกิดแรงจูงในเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเริ่มรับยา PrEP สำหรับกลุ่มประชากรเป้าหมาย

3. เทคนิค (Technique) มีเทคนิค รูปแบบในการนำเสนอเนื้อหาที่แปลกใหม่ ทำให้เกิดความสนใจการติดตามเนื้อหาจากผู้รับชม

วิธีการส่งประกวด

ส่งผลงานของคุณทางออนไลน์ ได้ที่ prepnewme@gmail.com ถ้าหากคุณมีข้อสงสัย หรือ ต้องการร่วมงานกับกองประกวด คุณสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณเคท ที่เบอร์ 064 - 4658809

ถ้าคุณสนใจส่งผลงานเข้าประกวด แต่ยังไม่รู้จะหาข้อมูลเรื่องยาเพร็พได้ที่ไหน?

ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกล TestBKK มีข้อมูลที่คุณต้องการครบถ้วน! เพียงคลิกไปที่ PrEP เลย

 


เรารอชมผลงานสุดสร้างสรรค์ของคุณอยู่นะ!!!