ให้ยาเพร็พแบบฉีดเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง: โครงการHPTN 083 เปิดรับอาสาสมัคร

“ให้ยาเพร็พแบบฉีด เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง”

โครงการ HPTN 083 เป็นการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาแบบฉีดและยาเม็ดรับประทาน


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

หากท่านมีคุณสมบัติดังนี้:

 • ไม่ติดเชื้อเอชไอวี
 • อายุ 18-29 ปี
 • เป็นชายหรือสาวประเภทสองที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
 • มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อเอชไอวีผ่านการมีเพศสัมพันธ์

ซึ่งต้องมีอย่างน้อยหนึ่งข้อต่อไปนี้ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

 • มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักแบบเป็นฝ่ายรับโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนที่ไม่ทราบผล HIV
 • มีคู่นอนมากกว่า 5 คน
 • ใช้สารกระตุ้น : ยาบ้า โคเคน ยาไอซ์ ยาอี ยาเค
 • เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือทางเดินปัสสาวะ : หนองใน หนองในเทียม ซิฟิลิส หูด เริม
   
 • ไม่ใช้สารเสพติดชนิดฉีด
 • ไม่มีรอยสัก แผลอักเสบบริเวณสะโพก
 • ไม่ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาอื่น
 • ไม่มีประวัติเป็นโรคลมชัก
 • สามารถเข้ารับการติดตามที่คลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมด ตลอดระยะเวลา 4 ปีครึ่ง

ท่านอาจจะเข้าข่ายตามเกณฑ์ที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัย HPTN 083 ได้

 

สถานที่เข้าร่วมโครงการ

คลินิกชุมชนสีลม@ทรอปเมด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ดูแผนที่

 

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ได้ตรวจ HIV และ STI ฟรีและมีการรักษาความลับ
 • ได้รับคำปรึกษาฟรี และส่งต่อหากพบความเจ็บป่วย
 • ได้รับค่าเสียเวลาสำหรับการมาเข้าร่วมและรับการติดตามจากโครงการฯ
  • 1,000 บาท ต่อนัดการวิจัย และนัดที่ไม่ได้กำหนดไว้หากจำเป็น
  • 1,250 บาท สำหรับนัดที่มีการฉีดยา

 

สนใจเข้าร่วมโครงการ

หากท่านสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ สมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.silomclinic.in.th/studies/hptn083.html