เลี่ยงไม่ได้ก็ต้องเสี่ยงให้น้อยที่สุด: การทำความสะอาดอุปกรณ์ฉีดยา

ถ้าคุณอยากปลอดภัยก็ต้องไม่ใช้สารเสพติดเลย โอเคไหม? แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีหลายคนที่ใช้ยาเสพติดอยู่ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ถ้าคิดจะใช้ก็ต้องทำอย่างปลอดภัยที่สุด เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อตัวเองและคนรอบข้างน้อยที่สุด

***testBKK ไม่สนับสนุนการใช้สารเสพติดใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สารเสพติดโดยวิธีฉีด แต่เราต้องการให้ข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถดูแลตัวเอง ลดความอันตรายจากการใช้สารเสพติด และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ให้น้อยที่สุด

 

ความเสี่ยงของการใช้สารเสพติดโดยวิธีฉีด

ถ้าคุุณตัดสินใจใช้ยาโดยวิธีฉีด ต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ที่ใช้สะอาด ห้ามใช้เข็มหรืออุปกรณ์ฉีดร่วมกับผู้อื่น เพราะอาจเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรคที่ติดต่อผ่านกระแสเลือด เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดบี ซี และเอชไอวี คุณอาจจะมองไม่เห็นเลือดที่ติดอยู่ในเข็มหรือกระบอกฉีด  แต่จริงๆ มันอาจจะติดอยู่บนผิวหนัง ที่มือ หรือว่าบนโต๊ะก็ได้ ดังนั้นแม้จะไม่เห็นเลือดก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเลือดออก ก่อนฉีดจึงต้องล้างมือให้สะอาด ทำการฆ่าเชื้อบริเวณที่จะฉีดเสมอ
การฉีดยาเสพติดและการใช้อุปกรณ์การฉีดร่วมกับผู้อื่นอาจทำให้คุณเสี่ยงต่อ

 • เส้นเลือดถูกทำลาย และเกิดรอยแผลเป็นถาวร
 • การติดไวรัสตับอักเสบชนิดบี ชนิดซี บาดทะยัก และเอชไอวี
 • ลิ่มเลือดอุดตัน ส่งผลให้เกิดอาการอัมพาต อวัยวะเสียหาย เส้นเลือดในสมองอุดตัน และนำไปสู่การเสียชีวิตได้

 

ถ้าคุณใช้สารเสพติดโดยวิธีฉีด เราขอเสนอทางเลือกเพื่อลดอันตรายจากตัวเลือกที่ดีที่สุดไปจนแย่ที่สุด ดังนี้

 1. ปรึกษาศูนย์ให้คำแนะนำด้านการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด เพื่อขอความช่วยเหลือในการลด ละ เลิกการใช้สารเสพติด หรือขอคำแนะนำในการใช้เพื่อให้เกิดอันตรายน้อยที่สุด
 2. ใช้อุปกรณ์ฉีดยาปลอดเชื้อ ซึ่งประกอบด้วย: กระบอกฉีดยาปลอดเชื้อ น้ำสะอาด สำลีใหม่ ช้อนสะอาด สายรัดใหม่ ตัวกรองที่สะอาด และทำความสะอาดพื้นที่ในการฉีดรวมทั้งล้างมือก่อนและหลังฉีดด้วย

ถ้าคุณไม่สามารถหากระบอกฉีดยาปลอดเชื้อได้ คุณอาจจะ:

 1. รอจนกว่าจะหากระบอกฉีดยาใหม่ได้
 2. ใช้ยาด้วยวิธีอื่น เช่น สูบ สูดดม กลืน หรือสอดทวารหนัก
 3. ทำความสะอาดกระบอกฉีดของคุณที่ใช้แล้ว หรือ
 4. ตัวเลือกท้ายสุดสุดท้ายและไม่แนะนำให้ทำ คือ ทำความสะอาดกระบอกฉีดที่คนอื่นใช้แล้ว

 

วิธีทำความสะอาดอุปกรณ์ฉีดยา

ถ้าคุณทนไม่ไหว อดทนไม่ได้ อยู่ในสถานการณ์จำเป็นอย่างที่สุดแล้วที่จะต้องใช้เข็มและอุปกรณ์ฉีดยาร่วมกับคนอื่น เพราะไม่สามารถหาอุปกรณ์ใหม่ได้จริงๆ คุณอาจลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อได้ด้วยการล้างด้วยน้ำยาขจัดคราบและน้ำเปล่าหลังใช้ทันที และก่อนใช้ซ้ำ แต่จำไว้ว่าการล้างด้วยน้ำยาขจัดคราบไม่ได้ทำให้อุปกรณ์ฉีดปลอดเชื้อแต่อย่างใด  อย่างไรก็ตาม การลดโอกาสติดเชื้อก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ การล้างจะต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

อุปกรณ์สำหรับการทำความสะอาด

เริ่มจากทำความสะอาดพื้นที่ให้สะอาดและปลอดภัย รวมทั้งจัดพื้นที่สำหรับทิ้งของเหลวใช้แล้ว เช่น อ่างน้ำทิ้ง ท่อน้ำเสีย หรือห้องน้ำ สำหรับการทำความสะอาด คุณต้องมีภาชนะสะอาดที่คุณใช้แค่คนเดียว 3 ชิ้น คือ

 (A) ภาชนะสำหรับน้ำเย็นสะอาดผสมผงซักฟอกเล็กน้อย เพื่อให้ช่วยชำระคราบเลือดง่ายขึ้น ใช้น้ำก๊อกธรรมดา ถ้าน้ำร้อนไปหรือเย็นไปจะทำให้เลือดจับตัวและติดในกระบอกฉีดซึ่งทำให้เสี่ยงติดเชื้อได้

(B) ภาชนะสำหรับน้ำยาขจัดคราบ (5.25% โซเดียม ไฮโปคลอไรต์ และต้องเช็ควันหมดอายุด้วย) สำหรับชำระกระบอกฉีด

(C) ภาชนะสำหรับน้ำเย็นสะอาด เพื่อล้างน้ำยาขจัดคราบออกจากกระบอกฉีด

ล้างมือให้สะอาดในน้ำสบู่ก่อนเริ่มทำความสะอาดอุปกรณ์ฉีด

 

พาร์ทแรก: ล้างน้ำเปล่าผสมผงซักฟอกเล็กน้อย

 1. ดูดน้ำที่ผสมผงซักฟอกจากภาชนะ (A) ให้เต็มกระบอกฉีดยา

 2. เขย่าน้ำ และเคาะกระบอกฉีดยาเพื่อชำระคราบเลือดที่อาจติดอยู่

 3. ฉีดน้ำออกจากกระบอก
 4. ทำซ้ำข้อ 1-3 อย่างน้อยสามครั้ง (เปลี่ยนน้ำทุกรอบ)


  พาร์ทสอง: ขจัดคราบ

 5. ดูดน้ำยาขจัดคราบในภาชนะ (B) ขึ้นผ่านเข็มให้เต็มกระบอกฉีดยา

 6. เขย่า และเคาะกระบอกฉีดยา ทิ้งน้ำยาขจัดคราบไว้ในกระบอกฉีดยาอย่างน้อย 30 วินาที

 7. ดันน้ำยาขจัดคราบออกจากกระบอก
 8. ทำซ้ำข้อ 5-7 อย่างน้อยสามครั้ง (เปลี่ยนน้ำยาซักฟอกทุกรอบ)

 9. แยกชิ้นส่วนโดยการถอดลูกสูบของกระบอกฉีดยาออกมา แช่ในน้ำยาขจัดคราบอย่างน้อย 30 วินาที เช็คให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนไม่ลอยน้ำ


  พาร์ทสาม: ล้างน้ำให้สะอาด

 10. ดูดน้ำเปล่าจากภาชนะ (C) ขึ้นผ่านเข็ม ให้น้ำเต็มกระบอกฉีดยา เพื่อล้างน้ำยาขจัดคราบออก

 11. เขย่าน้ำ และเคาะกระบอกฉีดยาอย่างน้อย 30 วินาที

 12. ดันน้ำออกจากกระบอก
 13. ทำซ้ำข้อ 10-12 อย่างน้อยสามครั้ง (เปลี่ยนน้ำทุกรอบ)

 

ข้อควรรู้

 • ทำไมต้องใช้ผงซักฟอก? ผงซักฟอกจะจับตัวกับคราบเลือด จึงทำให้ล้างออกได้ดีกว่าน้ำเปล่าธรรมดา
 • ทำไมต้องน้ำยาขจัดคราบ? มีการศึกษาวิธีล้างอุปกรณ์ฉีดยาใช้แล้ววิธีอื่น เช่น ต้มน้ำเดือด ไมโครเวฟ เช็ดด้วยสำลีแอลกอฮอล์ แต่วิธีเหล่านั้นไม่ได้ผล ต้มน้ำเดือดจะทำให้กระบอกฉีดละลาย ไมโครเวฟและสำลีแอลกอฮอล์ก็ไม่มีประสิทธิภาพ การล้างด้วยน้ำยาขจัดคราบจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่เรามีขณะนี้

 


ถ้าคุณเป็นผู้ใช้สารเสพติดโดยวิธีฉีด คุณสามารถหาข้อมูลเรื่องอันตรายและผลกระทบจากการใช้เสพติด และขอรับบริการและแนวทางการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด อุปกรณ์ด้านการลดอันตราย รวมถึงเข็มและอุปกรณ์สะอาดได้ที่ มูลนิธิโอโซน 

และอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยการตรวจเลือดอย่างสม่ำเสมอ จองคิวตรวจเลือดได้ ที่นี่