สายด่วนบริการข้อมูลด้านสุขภาพจิตและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยาเสพติด

ถ้าคุณกังวลใจเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดหรือปัญหาสุขภาพจิตที่เกี่ยวกับการใช้สารเสพติด อย่าเก็บไว้คนเดียว คุยกับผู้เชี่ยวชาญดีกว่า ไม่ว่าจะโทรเพื่อขอคำปรึกษาด้านจิตใจ ในกรณีที่คุณมีความคิดฆ่าตัวตาย หรือเกิดความเครียด หรือเพียงต้องการหาข้อมูลเบื้องต้นของบริการด้านสุขภาพที่เหมาะกับคุณต่อไป ก็สามารถโทรได้ ฟรี และข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ


สายด่วนสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

บริการให้ความรู้สุขภาพจิตทางโทรศัพท์ด้วยระบบการตอบรับแบบอัตโนมัติ
สายด่วน: 1323 หรือ 1667
วัน เวลาทำการ: ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ: โทรฟรีทั่วไทย

 

สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย

ให้บริการเป็นเพื่อนพูดคุยทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย
โทร: +6627136793
วัน - เวลาทำการ: ทุกวัน เวลา 12.00 - 22.00 น.
เว็บไซต์: www.samaritansthai.com
เฟซบุ๊ค: The Samaritans of Thailand สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย

 

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กทม.

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลิกยาเสพติด      
ที่ตั้ง: 10 อาคารสำนักงานเขตราชเทวี ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400            
วัน – เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น.                           
โทร: +6622485746 , +6622485747 , +6623544242
เว็บไซต์: www.bangkok.go.th/drugabuse      
เฟซบุ๊ค: สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด กรุงเทพมหานคร  
 ถ้าคุณต้องการหาสถานบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด คลิกที่นี่


ถ้าคุณต้องการหาศูนย์ลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด คลิกที่นี่


ถ้าคุณต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด คลิกที่นี่


ถ้าคุณต้องการจองคิวตรวจเลือดออนไลน์ คลิกที่นี่