สถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้สารเสพติด

ถ้าคุณกำลังมองหาบริการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ มีสถานพยาบาลจำนวนมากที่พร้อมสนับสนุนให้คุณบรรลุเป้าหมายในการลด ละ เลิกใช้ยา โดยมีทั้งบริการแบบผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการ การถอนพิษยา การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการติดตามผล


สถานบำบัดที่ให้บริการแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก


สถานบำบัดที่ให้บริการแบบผู้ป่วยนอก


สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้สารเสพติด

heart

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้สารเสพติดและบำบัดภาคเอกชน


สถานบำบัดที่ให้บริการแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

บำบัดยาเสพติดทุกประเภทครบ 4 ขั้นตอน ทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
สายด่วน: 1165
ที่ตั้ง: 60 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
คลิกเพื่อดูแผนที่           
วัน เวลาทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา  8.30 - 16.30 น.
โทร: +6625310080 
หมายเหตุ: สามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกันสังคม และกองทุนรัฐวิสาหกิจได้
เว็บไซต์: www.pmnidat.go.th
เฟซบุ๊ค: สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  

 

คลินิกจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

ที่ตั้ง: 315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
คลิกเพื่อดูแผนที่           
วัน – เวลาทำการ: จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 08.00 – 12.00 น.
โทร: +6627633187    
เว็บไซต์: กองจิตเวชและประสาทวิทยา รพ.รร.๖

 

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข      

ที่ตั้ง: 23 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
คลิกเพื่อดูแผนที่
วัน – เวลาทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30น. - 12.00 น.
โทร: +6624416100 ต่อ 58203 /58212
เว็บไซต์: www.galya.go.th      
เฟซบุ๊ค: สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

 


สถานบำบัดที่ให้บริการแบบผู้ป่วยนอก

ศูนย์ซับน้ำตา โรงพยาบาลตากสิน

ที่ตั้ง: 543 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600    
คลิกเพื่อดูแผนที่   
วัน – เวลาทำการ:
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.
เมทาโดนคลินิก: จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 16.00 น.
เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 8.00 - 12.00 น.
โทร: +6628631371 , +6628631372  หรือ +6624370123 ต่อ 1153,1248

 

คลินิคบำบัดยาเสพติด ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ

ที่ตั้ง: 596 ถ. เตชะวณิช แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
คลิกเพื่อดูแผนที่           
วัน – เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น.
โทร: +66258778012 , +6625870873
เว็บไซต์: www.bangkok.go.th/healthcenter3
เฟซบุ๊ค: ศูนย์บริการสาธารณสุข สาม บางซื่อ                      
หมายเหตุ: ไม่เสียค่าบริการ       

 

คลินิกบำบัดยาเสพติด ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ (สาธุประดิษฐ์)               

ที่ตั้ง: 663 ถนนสาธุประดิษฐ์ (55-57) แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120   
คลิกเพื่อดูแผนที่
วัน – เวลาทำการ:
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น.
นอกเวลาราชการ เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ 16.00 – 20.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร: +6622842331
เว็บไซต์: www.bangkok.go.th/healthcenter7                                                                               
เฟซบุ๊ค: ศูนย์บริการสาธารณสุข เจ็ด บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ 
หมายเหตุ: ไม่เสียค่าบริการ       

 

คลินิกบำบัดยาเสพติด ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย (พระนคร)   

ที่ตั้ง: 257/1  ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์  แขวงบางขุนพรหม  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200
คลิกเพื่อดูแผนที่           
วัน – เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 - 12.00 น.
โทร: +6622828494 , +6622820473 , +6622820474
เว็บไซต์: www.bangkok.go.th/healthcenter9
เฟซบุ๊ค: ศูนย์บริการสาธารณสุข เก้า ประชาธิปไตย 
หมายเหตุ: ไม่เสียค่าบริการ       

 

คลินิกบำบัดยาเสพติด ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี                

ที่ตั้ง: 161/82 ซอย ปลูกจิต ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
คลิกเพื่อดูแผนที่
วัน – เวลาทำการ:
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการ 08.00 - 12.00 น.
โทร: +6622527776 ต่อ 302           
เว็บไซต์: www.bangkok.go.th/healthcenter16/
เฟซบุ๊ค: ศูนย์ฯสิบหก ลุมพินี

 

คลินิกบำบัดยาเสพติด ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา 

ที่ตั้ง: 383/4  ถ.สี่พระยา  แขวงสี่พระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500
คลิกเพื่อดูแผนที่
วัน – เวลาทำการ:
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น.
คลินิกนอกเวลา วันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 16.00 - 20.00 น.
เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 - 12.00 น.
โทร: +6622364055 , +6622336329
เว็บไซต์: www.bangkok.go.th/healthcenter23

 

คลินิกบำบัดยาเสพติด ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน  

ที่ตั้ง: 62 พหลโยธิน 45 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
คลิกเพื่อดูแผนที่
วัน - เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 - 12.00 น.
โทร: +6625798953         
เว็บไซต์: www.bangkok.go.th/healthcenter24

 

คลินิกบำบัดยาเสพติด ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี    

ที่ตั้ง: 319  ถนนสีหบุรานุกิจแขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ 10510
คลิกเพื่อดูแผนที่
วัน – เวลาทำการ:
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-16.00 น.
นอกเวลาราชการ จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 16.00 - 20.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร: +6625405615 , +6625405616  
เว็บไซต์: www.bangkok.go.th/healthcenter43      

 

คลินิกบำบัดยาเสพติด ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ ภาษีเจริญ         

ที่ตั้ง: 40  ม.1 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
คลิกเพื่อดูแผนที่
วัน – เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น.
โทร: +6624132435 , +6624212147
เฟซบุ๊ค: ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ 

 

คลินิกบำบัดยาเสพติด ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน สามเสนใน

ที่ตั้ง: 12/10 ซอยพหลโยธิน 15 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
คลิกเพื่อดูแผนที่
วัน – เวลาทำการ:
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการ 08.00 - 12.00 น.
โทร: +6622701985 , +6622798972
เว็บไซต์: www.bangkok.go.th/healthcenter51

 

คลินิกบำบัดยาเสพติด ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา         

ที่ตั้ง: 8/66 ซอยธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
คลิกเพื่อดูแผนที่
วัน - เวลาทำการ: วันพฤหัสบดี 8.00-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์         
โทร: +6624414680 ต่อ 301      
เว็บไซต์: www.bangkok.go.th/healthcenter67
เฟซบุ๊ค: ศบส.หกสิบเจ็ด ทวีวัฒนา 

 


สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้สารเสพติด 

บ้านพิชิตใจ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้ง: 19 ริมคลองตาพุก ซ.อ่อนนุช 90 ถ.สุขุมวิท 77 (อ่อนนุช-ลาดกระบัง) แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
วัน – เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น.
โทร: +6623291353 , +6623291566 , +6623292077
เว็บไซต์: บ้านพิชิตใจ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร  
หมายเหตุ: ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโปรแกรมภูฟ้าเรสท์โฮม (เอกชน)

ที่ตั้ง: 25 นิมิตใหม่ 21 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
วัน-เวลาทำการ: เปิดทุกวัน 8:30 - 18.00 น.
โทร: +66639082999
เว็บไซต์: ภูฟ้าเรสท์โฮม 
เฟซบุ๊ค: Phufa Resthome


 
สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้สารเสพติดและบำบัดภาคเอกชน

ศูนย์บำบัดยาเสพติด เอกชน เดอะดอว์น เชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ: 021 712 511
ที่ตั้ง: 5/5 หมู่.5 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
Google Map: https://goo.gl/maps/jYNqD2DeJiSuVekG6
วันและเวลาทำการ: เปิดทุกวัน แต่ต้องทำการนัดเข้าเยี่ยม
เว็บไซต์: thedawnwellnesscentre.co.th
Facebook: https://www.facebook.com/thedawnchiangmai/
Blockdit: https://www.blockdit.com/thedawnchiangmai/
Instagram: https://www.instagram.com/thedawnchiangmai/

 ถ้าคุณต้องการหาสายด่วนบริการข้อมูลด้านสุขภาพจิตและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยาเสพติด คลิกที่นี่


ถ้าคุณต้องการหาศูนย์ลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด คลิกที่นี่


ถ้าคุณต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด คลิกที่นี่


ถ้าคุณต้องการจองคิวตรวจเลือดออนไลน์ คลิกที่นี่