ถ้าคุณเป็นคนนึงที่ต้องอยู่ใกล้สารเสพติดในช่วงโควิด19

ถ้าคุณเป็นคนนึงที่ต้องอยู่ใกล้สารเสพติดในช่วงโควิด19 TestBKK มีวิธีดูแลตัวเองมาแนะนำ กดเลย

ผู้ที่ใช้สารเสพติด กับการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงโควิด19

ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อหรือการแพร่ของไวรัสโควิดได้ มาดูวิธี ที่ TestBKK แนะนำกัน

สารเสพติดมีอะไรกันบ้างความแตกต่างเป็นอย่างไรกันบ้าง อ่านได้ที่ คลิก  https://www.testbkk.org/th/stay-safe


 


รักษาระยะห่างทางสังคม

อันนี้คือดีที่สุด แต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆ ก็เหลี่ยงเท่าที่จะทำได้นะครับ

 • อยู่บ้านให้ได้มากเท่าที่ทำได้ ให้คนที่คุณเชื่อใจนำมาส่งที่บ้าน ลดการออกไปเจอความเสี่ยงให้มากที่สุด

 • รักษาระยะห่างทางสังคม อันนี้ สำคัญสุดเลย

 • ล้างมือกับสบู่หรือแอลกอฮออล์ ก่อนและหลังของการเกิดการแลกเปลี่ยนเงินหรือสิ่งของ ( โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักจากการสัมผัสเงิน )

                    

 


เวลาจะใช้สาร ต้องเตือนตัวเองเสมอ คือฆ่าเชื้อโรคทุกขั้นครั้งนะครับ ห้ามลืม

 • เช็ดภาชนะที่ใช้หุ้ม แร็บ หรือถุงของสารของสารเสพติด กับแอลกอฮออล์ เพื่อป้องที่จะสัมผัสเชื่อ นะจ๊ะ

 • เช็ดพื้น เช็ดกระจก เช็ดที่ตั้ง ที่ที่ตัวเองจะเอาสารเสพติดไปตั้ง หรือเตรียมความพร้อม

 • ทำความสะอาดอุปกรณ์ ทั้งหลาน หลอดดูด บ้อง หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยงของกับการใช้สารเสพติด

 • ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอลล์ ทั้งก่อนและหลังเตรียมนะหยุดใช้ของร่วมกัน เมื่อคุณกำลังใช้สารเสพติด

 • หลีกเหลี่ยงการแชร์กันของสารเสพติด เครื่องมือการใช้สารเสพติด หรือการร่วมใช้สารเสพติดจากภาชนะใบเดียวกัน

 • ถ้าคุณใช้สารเสพติดโดยการสูดดมควรใช้หลอดของคุณ ไม่ควรใช้กุญแจหรือธนบัตร และหากคุณกำลังใช้สารเสพติดเป็นกลุ่ม โดยในที่นี้ โดยในที่นี้หมายถึงคนที่คุณกำลังอาศัยอยู่ด้วยกัน คุณควรมีหลอดที่มีสีแตกต่างกันสำหรับของแต่ละบุคคล

 • หลีกเลี่ยงการแชร์ บุรี่  บ๋อง กัญชา  หลอดดูดหรือเครื่องดื่ม

 • หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์สารเสพย์ติดโดยการฉีดร่วมกัน และผสมของคุณเอง ในที่ภาชนะของคุณเอง และที่สำคัญ และที่สำคัญที่สุดก็คือการรักษาระยะห่างทางสังคมการใช้สารเสพติดคนเดียวอย่างไรให้ปลอดภัย

 • ถ้าคุณกำลังใช้สารเสพติดให้เพื่อนที่คุณเชื่อใจได้รับรู้ บอกเพื่อนสักนิดนึงถ้าจะหายไปหลายวัน

 • พยายามรักษาการติดต่อกับเพื่อนของคุณไว้ พยายามบอกเพื่อนโทรมาตรวจ เป็นระยะๆ ว่าคุณกำลังอยู่อย่างปลอดภัยดีหรือเปล่า หากเพื่อนไม่ได้รับการติดต่อจากคุณในช่วงเวลาที่ตกลงกันไว้  ให้เพื่อนโทรหาเบอร์ฉุกเฉินทันที

 • ให้แน่ใจว่าเพื่อนของคุณรับทราบข้อมูลที่แน่นอนของคุณว่าคุณอยู่ที่ไหน

 • หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดหลากหลายชนิดในเวลาเดียวกัน เนื่องจากความรุนแรงของสารเสพติดแต่ละตัวและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นของแต่ละตัวสามารถทำให้คุณเกิดการแปลปวนที่รุนแรง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของสารเสพติดและผลของการใช้ยา ไม่ว่าจะเป็น ไอซ์ หรือ น้ำแข็ง ยาอี เคตามีน แอลกอฮอล์ เป็นต้น ได้ที่ https://www.testbkk.org/th/stay-safe/alcohol-and-drugs

สำหรับผู้ที่ต้องตรวจเลือดฟรี หรือรับ เพร็พฟรี กดจองได้เลยที่ www.testbkk.org/covid19

 

 ที่มา Australian Drug information Service (ADIS)  Acon.org.au
Pivotpoint.org.au