รู้ผลเริ่มรักษา

หากผลตรวจของคุณเป็นบวก ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจการรักษาและบริการสนับสนุนอื่นๆที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพ

เอชไอวีรักษาได้โดยใช้ยาหลายตัว ซึ่งเรียกว่าการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (antiretroviral therapy- ART) แม้เอชไอวีจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่การรักษาด้วยยาต้านไวรัสจะช่วยควบคุมจำนวนเอชไอวีในร่างกาย ทำให้ผู้มีเชื้อเอชไอวีมีสุขภาพแข็งแรงใช้ชีวิตได้ตามปกติ และลดความเสี่ยงในการถ่ายทอดเชื้ออีกด้วย

การรักษาด้วยยาต้านไวรัสคือการใช้ยาต้านหลายกลุ่มในการควบคุมเอชไอวีในร่างกายไม่ให้เพิ่มจำนวน ซึ่งต้องกินให้ครบ ตรงเวลา และไม่สามารถหยุดยาได้เอง ยาต้าน การรักษาด้วยยาต้านไวรัสจะได้ผลก็ต่อเมื่อกินยาครบและตรงเวลา และปฏิบัติตนตามคำสั่งของแพทย์ แม้เอชไอวีจะไม่หมดไปจากร่างกายแต่ก็ถูกควบคุมจนมีจำนวนน้อยมากจนไม่สามารถทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกาย ผู้มีเชื้อเอชไอวีที่รับการรักษาด้วยยาต้านสามารถมีสุขภาพดีและมีชีวิตที่ยืนยาวได้เหมือนคนทั่วไป

การรักษาด้วยยาต้านไวรัสยังช่วยลดโอกาสในการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี ยิ่งมีเอชไอวีในร่างกายน้อยเท่าไหร่ โอกาสที่จะถ่ายทอดเชื้อสู่บุคคลอื่นก็ลดลงตาม ยาต้านมีทั้งประโยชน์ด้านการรักษาและการป้องกันการถ่ายทอดเชื้ออีกด้วย

การรักษาด้วยยาต้านไวรัสช่วยลดโอกาสในการถ่ายทอดเชื้อให้กับคู่ นั่นหมายความว่าคู่เรายังมีโอกาสได้รับเชื้อเอชไอวีหากมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน นอกจากนี้ การรักษาด้วยยาต้านไวรัสไม่ได้ครอบคลุมการติดเชื้อเพิ่มจากเอชไอวีสายพันธุ์อื่น หรือเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซิฟิลิส หนองในแท้ หนองในเทียม ซึ่งจะทำให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสมีความลำบากมากขึ้น ดังนั้นแม้จะเริ่มยาต้านแล้วแต่ก็ยังต้องใช้วิธีป้องกันอื่นๆควบคู่ไปด้วย เช่น ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นชนิดน้ำ และรับการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ

ยาต้านไวรัสที่ใช้ในการรักษาเอชไอวีมีหลายกลุ่ม ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยเป็นรายบุคคลว่าควรใช้ยาตัวใดจากยาต้านกลุ่มใดในการรักษา ร่างกายของผู้มีเชื้อแต่ละคนตอบสนองต่อยาต้านไวรัสไม่เหมือนกัน ผู้มีเชื้อเอชไอวีและแพทย์ที่ทำการรักษาควรวางแผนการรักษาร่วมกัน

ผู้มีเชื้อหลายคนมีความกังวลเรื่องผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส ซึ่งในอดีตยาต้านไวรัสรุ่นแรกๆมีผลข้างเคียงค่อนข้างรุนแรง แต่ด้วยเทคโนโลยีการผลิดที่ก้าวหน้ามากขึ้นทำให้ยาต้านไวรัสในปัจจุบันมีผลข้างเคียงน้อยลง ส่วนใหญ่มักเกิดเมื่อเริ่มยาต้านในระยะแรกและจะค่อยๆลดลงจนหายไปเอง ซึ่งอาจใช้หลายวันหรือเป็นเดือนก็ได้ ผลข้างเคียงของยาต้านไวรัสที่พบบ่อย ได้แก่:

 • ภาวะโลหิตจาง
 • ท้องเสีย
 • เวียนหัว
 • เมื่อยล้า
 • ปวดศีรษะ
 • คลื่นไส้และอาเจียน
 • ปวดหรือชาตามส่วนต่างๆ
 • ผื่นคัน

หากกินยาต้านแล้วมีอาการข้างเคียงหรือแพ้ยาต้องรีบปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาปรับสูตรยา ห้ามเปลี่ยนยาหรือหยุดยาเอง

คุณสามารถเริ่มการรักษาได้ทันทีหลังจากรู้ผลเลือด การรักษาทันทีหลังจากรู้ผลเลือดส่งผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว การเข้าสุ่กระบวนการรักษายังหมายถึงการลดโอกาสในการถ่ายทอดเชื้อให้กับคู่ แนวทางการรักษาเอชไอวี/เอดส์ของกระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมให้ผู้มีเชื้อเอชไอวีเข้ารับการรักษาได้ทันที ไม่ว่าจะรับเชื้อมานานเท่าใด

การรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพต้องกินยาครบ ตรงเวลา และกินต่อเนื่อง ยาต้านไวรัสคอยควบคุมไม่ให้เชื้อเอชไอวีในร่างกายขยายตัว การลืมกินยาหรือกินยาไม่ตรงเวลาบ่อยๆทำให้การควบคุมปริมาณไวรัสในร่างกายไม่ต่อเนื่องและเปิดช่องให้เชื้อกลับมาขยายพันธุ์ได้อีกและอาจปรับตัวจนกลายเป็นเชื้อดื้อยา ทำให้ยาต้านสูตรที่กินอยู่ใช้ไม่ได้ผลและต้องเปลี่ยนสูตรยา

หากลืมกินยาตามเวลาให้รีบกินทันทีที่นึกได้ หากลืมข้ามวันก็ยังสามารถกินได้ แต่ต้องกินก่อนกินยาเม็ดต่อไปอย่างน้อย 2 ชั่วโมง หากเพิ่งนึกได้ว่าลืมกินยาและอีกไม่ถึง 2 ชั่วโมงก็ถึงเวลากินยาเม็ดต่อไป ให้ทิ้งยาเม็ดเดิมและรอกินยาเม็ดต่อไป ห้ามนำยาเม็ดเดิมมากินพร้อมกับยาเม็ดต่อไป

"ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักสามารถเข้ารับการรักษาเอชไอวีได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิ์(หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือประกันสังคม)

ผู้มีสิทธิในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลที่หน่วยบริการปฐมภูมิก่อนทุกครั้ง เพื่อขอใบส่งตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลที่มีสิทธิซึ่งระบุในบัตรทอง (คลินิกคนไข้เฉพาะทางไม่ได้เปิดบริการทุกวัน ควรสอบถามศูนย์ปฐมภูมิหรือโรงพยาบาลที่มีสิทธิก่อนทุกครั้ง)

กรณีที่คุณไม่สะดวกใจ หรือ ไม่พร้อมไปรับบริการที่โรงพยาบาลตามสิทธิบัตรทอง สามารถขอเปลี่ยนโรงพยาบาลได้ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปีกรณีที่คุณมีสิทธิว่าง คือ มีสิทธิในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำและไม่มีสิทธิการรักษาพยาบาลอื่น ต้องลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำก่อนใช้บริการ

ค้นหาเครือข่ายหน่วยบริการในกรุงเทพฯ ได้ ที่นี่ http://bkk.nhso.go.th/pp/stat/mcupmap.php.

คุณสามารถเช็คสิทธิการรักษาและสถานพยาบาลได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ http://wwwback.nhso.go.th/peoplesearch หรือสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1330 และสายด่วนสำนักงานประกันสังคม 1506

ชาวต่างชาติสามารถสอบถามข้อมูลบริการคลินิกยาต้านจากโรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน

หากคุณสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้เอง ก็สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชนที่มีบริการเอชไอวี"

คนไทยสามารถรับบริการรักษาเอชไอวีได้ที่สถานบริการตามสิทธิ (สปสช. ประกันสังคม ข้าราชการ) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากคุณเลือกเข้ารับการรักษาเอชไอวีในโรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชน ค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยยาต้านอยู่ที่ประมาณ 4,000 – 5,000 ต่อเดือน ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาตไทย มีบริการรักษาเอชไอวีและจำหน่ายยาต้านไวรัสภายใต้ควบคุมของแพทย์ ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 900 – 1,200 ต่อเดือน (หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการซื้อยาต้านจากศูนย์วิจัยโรคเอดส์ฯ สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน: 02-252-2568 ถึง 9 (จันทร์-ศุกร์ 7.30น. – 16.00น., เสาร์ 8.30น. - 16.00น.) หรือที่เว็บบอร์ด) การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเป็นการรักษาต่อเนื่องที่ต้องกินยาไปตลอดชีวิต การวางแผนการรักษาจึงต้องคำนึงถึงภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวร่วมด้วย

มียาเสพติดหลายชนิดที่เรายังไม่รู้ว่าจะลดประสิทธิภาพการทำงานของยาต้านเอชไอวีหรือเปล่าหากใช้ร่วมกัน คุณจึงควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถ้าคุณขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในคลินิกที่ร่วมกับ TestBKK เรามั่นใจว่าคุณจะไม่ถูกตีตราหรือตัดสินเรื่องประวัติการใช้ยาของคุณ

ข้อมูลที่เรารู้ตอนนี้ คือ ถ้าคุณกินยาต้านเอชไอวีกลุ่มสารยับยั้งเอนไซม์โปรตีเอส หรือพีไอ (Protease Inhibitors: PI) แล้วใช้ยาไอซ์ (Meth) ยาอี (MDMA) และยาบ้า (Amphetamine) ร่วมด้วย อาจส่งผลให้ระดับสารเสพติดในร่างกายของคุณเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งจะทำให้เกิดผลข้างเคียงจากยารุนแรงขึ้นจนอาจเสียชีวิตได้ ดังนั้น ถ้ายาต้านเอชไอวีที่คุณกินอยู่ประจำมีชื่อลงท้ายด้วย "nir" เช่น amprenavir, ratazanavir หรือ darunavir ยาเหล่านี้อาจมีสารยับยั้งเอนไซม์โปรตีเอสอยู่ด้วย เพื่อความมั่นใจ 100% คุณควรเช็คจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เมื่อคนที่มีเชื้อเอชไอวีกินยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จะทำให้ปริมาณไวรัสในกระแสเลือด (ไวรัสโหลด) ลดต่ำลงจนตรวจไม่พบเชื้อ คนที่อยู่ในสถานะตรวจไม่พบเชื้อจะไม่สามารถแพร่เชื้อเอชไอวีไปสู่คนอื่นได้

ถ้าคุณมีปริมาณเชื้อไวรัสต่ำกว่า 50 ตัวต่อหนึ่งซีซีของเลือด จะเรียกว่า คุณตรวจไม่พบเชื้อ วิธีเดียวที่จะรู้ปริมาณเชื้อไวรัสในเลือดได้คือต้องตรวจเลือดในห้องแล็บ

นอกจากนี้ผู้ติดเชื้อสัญชาติไทยยังได้รับสิทธิประโยชน์ในการตรวจไวรัสโหลดฟรีที่โรงพยาบาลรัฐ ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี

90% ของคนมีเชื้อที่กินยาต้านไวรัสอย่างเคร่งครัดจะตรวจไม่พบเชื้อใน 3 ถึง 6 เดือนหลังเริ่มกินยา หรือเร็วกว่าในบางราย

ไม่ได้ การที่คุณตรวจไม่พบเชื้อ ไม่ได้แปลว่าคุณหายขาดจากการติดเชื้อเอชไอวี แต่หมายถึงยาต้านกดการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสไว้ จนไม่แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

ถ้าคุณหยุดกินยา เชื้อเอชไอวีจะกลับไปเพิ่มจำนวนเองจนส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของคุณ ทำให้สุขภาพแย่ลงและเพิ่มโอกาสการแพร่เชื้อสู่คนอื่น นอกจากนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะดื้อยาอีกด้วย

ไม่ ปริมาณเชื้อไวรัสในเลือดเปลี่ยนแปลงได้ บางครั้งอาจพบว่าค่าไวรัสโหลดพุ่งขึ้นในระยะสั้นๆ ก่อนจะหล่นกลับไปอยู่ระดับตรวจไม่พบเชื้อเหมือนเดิม แต่ก็พบไม่บ่อยนัก การตรวจไวรัสโหลดเป็นประจำก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะถึงแม้ว่าคุณจะแน่ใจว่าตัวเองกินยาอย่างดี แต่ปัจจัยทางสุขภาพอื่นๆ อาจส่งผลกระทบต่อไวรัสโหลดได้

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ ข้อแนะนำเบื้องต้นคือตรวจทุกๆ 3 - 4 เดือน คุณควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาเวลาที่เหมาะกับคุณที่สุด

​ไม่เหมือน CD4 เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ต่อสู้กับเชื้อโรคในร่างกายเรา เชื้อเอชไอวีเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทำลายเซลล์ CD4 ให้ลดลงอย่างรวดเร็ว การตรวจ CD4 คือการตรวจปริมาณเซลล์นี้ในกระแสเลือด ขณะที่เราอยากให้ไวรัสโหลดต่ำที่สุด ในทางกลับกัน ยิ่งมีปริมาณ CD4 ในเลือดมาก ก็ยิ่งดี การกินยาต้านเป็นประจำจะช่วยให้ไวรัสโหลดน้อยลงจนถึงขั้นตรวจไม่พบ และปริมาณ CD4 สูงขึ้นได้

​การที่คุณตรวจไม่พบเชื้อทำให้คุณไม่แพร่เชื้อเอชไอวีสู่คู่นอนของคุณจริง แต่นั่นไม่ได้ป้องกันคู่นอนของคุณ หรือตัวคุณเองจากการติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ การใช้ถุงยางอนามัยยังเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะถ้าคุณมีคู่นอนหลายคน หรือคุณไม่รู้ว่าเขามีเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใดๆ หรือเปล่า

ถ้าคุณตรวจไม่พบเชื้ออย่างน้อย 6 เดือน และยังคงกินยาอย่างเคร่งครัด คู่ของคุณก็ไม่เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ ในประเทศไทยไม่มีข้อบังคับทางกฎหมายหรือจริยธรรมที่จะต้องเปิดเผยสถานะเลือดของตัวเองถ้าคุณไม่ได้ทำให้ใครเสี่ยง อย่างไรก็ตาม คุณควรพิจารณาผลดีผลเสียของการที่คุณจะเปิดเผยสถานะเลือดแก่คู่นอน คู่นอนของคุณอาจไม่พอใจหากรู้สถานะเลือดของคุณในภายหลัง และอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ได้ แม้จะไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อเลย แต่ถ้าคุณมีเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงเอชไอวีที่สามารถแพร่ได้อยู่ ก็ควรแจ้งอีกฝ่ายให้รู้ก่อนเพื่อจะสามารถป้องกันได้อย่างเหมาะสม

​​งานวิจัยรายงานว่า มีโอกาสน้อยที่จะติดเชื้อเอชไอวีสายพันธ์อื่นๆ ถ้าคุณทั้งคู่ตรวจไม่พบเชื้อแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมีเรื่องที่ต้องพิจารณาประกอบ เช่น ความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์ และ/หรือ คุณทั้งคู่ตรวจไวรัสโหลดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่

พึงระลึกไว้เสมอว่าอย่าแบกความทุกข์ไว้คนเดียว หากยังไม่พร้อมที่จะบอกคนในครอบครัว การบอกเรื่องนี้กับเพื่อนหรือคนที่เราไว้ใจอาจช่วยให้เราไม่ต้องแบกความรู้สึกไว้คนเดียว การบอกผลเลือดเป็นการตัดสินใจของคุณเพียงคนเดียว อย่างไรก็ตาม เราแนะนำว่าคุณไม่ควรเก็บความกังวลใจไว้คนเดียว มีหลายกลุ่ม/องค์กรในกรุงเทพฯที่พร้อมรับฟังปัญหาและให้คำปรึกษา การได้เล่าปัญหาและรับฟังความคิดเห็นช่วยสร้างกำลังใจให้คุณพร้อมสำหรับการรักษา

 • มูลนิธิเดอะพอสโฮมเซ็นเตอร์

  ที่อยู่: 38 ซ.อุดมสุข13 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260
  โทรศัพท์: 02-3960435, 02-7475638-9
  เวบไซต์: www.thepoz.org

 • สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

  ที่อยู่: 1 และ 2 ซอยรามคำแหง 97/2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  โทรศัพท์: 0-2731-6532-3
  เวบไซต์: www.rsat.info

 • มูลนิธิเอชไอวีประเทศไทย

  ที่อยู่: 149/19-21 ถนนสุรวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์: 02-6340541
  เวบไซต์: www.hivfoundation.com/

สถานบริการรักษาเอชไอวี

 • ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

  ที่อยู่: 104 Ratchadamri Road, Pathumwan, Bangkok 10330
  โทรศัพท์ 02 256 4107-9
  อีเมล์: aids@trcarc.org
  เวบไซต์: www.trcarc.org

 • คลินิกบ้านสวิง

  ที่อยู่: ชั้น 5 อาคาร 3 ซอยพัฒพงษ์ 1 ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ 10500
  โทรศัพท์: +662 632 9501 - 2
  Email: admin@swingthailand.org
  เวบไซต์: www.swingthailand.org

 • สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

  ที่อยู่: 1 และ 2 ซอยรามคำแหง 97/2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  โทรศัพท์: 0-2731-6532-3
  เวบไซต์: www.rsat.info