ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับรางวัลพิเศษ รอบที่ 1 เดือน กรกฏาคม 2024

ชื่อ USER               หมายเลขคำสั่งซื้อจาก SHOPEE (14 หลัก)

  1. kritXXX        240704PBPB3HNY
  2. 9eilXXX        240704Q740TRCR
  3. njkjXXX        240705RV4JNMM3
  4. yoicXXX       240705RXAA6MC5
  5. guygXXX      240705S59RW7HQ
  6. bowiXXX       240705S7AWJ574
  7. tualXXX        240705S819TUQ7
  8. saraXXX       240705SC8YWP87
  9. manmXXX     240705SDUFCDKP
  10. mongXXX     240705SPM9URJN
PartyPack
ท่านได้ยอมรับ ข้อกำหนดข้างบน

MENU

SOCIAL MEDIA