RECOVERY POSITION

Recovery Position การจัดท่าพักฟื้น

เมื่อพบคนใกล้ตัวหมดสติ แต่ยังมีชีพจรและหายใจอยู่ อย่าเพิ่งตกใจจนทำอะไรไม่ถูก คุณสามารถช่วยเหลือเขาได้ด้วยการติดต่อขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินที่เบอร์ 1669 โทรฟรี ทั่วประเทศ และจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าพักฟื้น (Recovery position) เพื่อรอความช่วยเหลือขั้นต่อไป

ท่าพักฟื้นเป็นท่าที่จะช่วยป้องกันลิ้นตกไปอุดกั้นทางเดินอาหาร ช่วยให้น้ำลายหรือเสมหะไหลออกจากปากได้ ทำให้ปลอดภัยจากการสูดสำลัก

การจัดท่าพักฟื้นทำได้ดังนี้

  • จัดให้ผู้ป่วยนอนหงาย แล้วนั่งคุกเข่าข้าง ๆ ผู้ป่วย เหยียดขาผู้ป่วยให้ตรง จับแขนด้านใกล้ตัวงอไปทางศีรษะ และหงายฝ่ามือขึ้น
  • จับแขนด้านไกลตัวข้ามหน้าอก มาวางมือไว้ที่แก้มอีกข้างหนึ่ง

  • จับขาข้างที่ไกลตัวคุณ งอเล็กน้อย แล้วค่อยๆ ดึงพลิกตัวผู้ป่วยให้เข่างอข้ามตัวมาด้านที่คุณอยู่ ผู้ป่วยจะอยู่ในท่าตะแคง
  • จับศีรษะแหงนและยกคางขึ้นเล็กน้อย เพื่อเปิดทางเดินหายใจให้โล่ง ปรับมือให้อยู่ใต้แก้ม และจัดขาให้งอเล็กน้อย

  • ตรวจสอบว่ายังหายใจอยู่หรือเปล่า และเมื่อตื่น ห้ามให้น้ำ เครื่องดื่ม หรืออาหารโดยเด็ดขาด

  • อยู่กับคนป่วยตลอดเพื่อดูแลจนกว่าความช่วยเหลือจะมาถึง

MENU

SOCIAL MEDIA