เมทาโดรน

เมทาโดน เป็นสารที่สังเคราะห์จากฝิ่น แต่ออกฤทธิ์ที่รุนแรงน้อยกว่า ถูกนำมาใช้เป็นสารบำบัดผู้ติดยาเสพติดอนุพันธ์ฝิ่นและเฮโรอีน ช่วยยับยั้งอาการเมาที่เกิดจากการเสพฝิ่นและเฮโรอีน ลดอาการลงแดงและอาการถอนยาเสพติด โดยสั่งจ่ายที่คลินิกบำบัดภายใต้การควบคุมดูแลของเภสัชกรและผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมเท่านั้น

เมทาโดนเป็นยารับประทาน มีทั้งแบบรูปแบบเม็ดและน้ำ

ปัจจุบันสถานพยาบาลต่างๆ จ่ายเมทาโดนในรูปแบบน้ำให้กับคนไข้บำบัดที่สถานบำบัดเท่านั้นเพื่อป้องกันการนำกลับไปใช้อย่างผิดวิธี

การใช้ยาหรือสารใดๆ ไม่มีระดับที่ ปลอดภัย  การใช้สารทุกชนิดมีความเสี่ยง การออกฤทธิ์ของเมทาโดนในแต่ละคนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่

 • น้ำหนักตัวของผู้ใช้               
 • สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ใช้
 • ความถี่ของการใช้
 • การใช้ร่วมกับยาหรือสารตัวอื่น เช่น ยาที่แพทย์สั่งจ่าย
 • ปริมาณที่ใช้

ผลข้างเคียงที่มักพบจากการใช้ยาเมทาโดน ได้แก่

 • ง่วงซึม
 • เวียนหัว คลื่นไส้ อาเจียน
 • เหงื่อออกมาก
 • ท้องผูก
 • ปัสสาวะลำบาก

หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงต่อไปนี้ ควรหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันที

 • ท้องผูกรุนแรง
 • เวียนหัว คล้ายจะหมดสติ
 • หัวใจเต้นผิดปกติ เจ็บหน้าอก ใจสั่น 

การใช้ยาเมทาโดนหรือยาในกลุ่มที่สังเคราะห์จากฝิ่นเป็นเวลานาน อาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดภาวะมีบุตรยากทั้งในเพศชายและเพศหญิง

ผลข้างเคียงจากการใช้เมทาโดนแตกต่างกันไปในแต่ละคน แพทย์จะปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของคุณ การเปลี่ยนขนาดยาเองอาจทำให้เกิดผลเสียหรือได้รับยาเกินขนาดซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ถ้าคุณหรือคนที่คุณรู้จักมีอาการต่อไปนี้หลังใช้ยา จะต้องเรียกรถพยาบาลทันที

 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • รูม่านตาหด
 • ง่วงซึม 
 • ตัวเย็น 
 • หายใจช้าลง 
 • ความดันโลหิตลดลง
 • ชัก

เบอร์โทรฉุกเฉิน
หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน กทม. 1646 
หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ทั่วประเทศ 1669

เมทาโดน + สารกดประสาท เช่น แอลกอฮอล์/ยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีน เสริมฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิดอาการความดันโลหิตต่ำ ง่วงนอนมาก กดการหายใจ เป็นอันตรายต่อชีวิตได้

ยังไม่มีรายงานปฏิกิริยาระหว่างยาเพร็พกับเมทาโดนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ถ้าคุณกินยาเป๊บที่มียาในกลุ่ม PI (Protease Inhibitors) ร่วมกับเสพแอมเฟตามีน อาจทำให้ยาเกิดปฏิกิรยาต่อกันและส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณได้ คุณควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดรวมถึงปรับขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ ถ้าคุณไปที่คลินิกที่ร่วมกับ TestBKK เราขอรับรองว่าคุณจะไม่ประสบปัญหาใดๆจากการเปิดเผยประวัติการใช้ยาของตัวเอง

คุณมีผลเลือดบวกและกินยาต้านไวรัสกลุ่ม NNRTIs เช่น Efavirenz (EFV), และกลุ่ม PIs เช่น Lopinavir/Ritonavir (LPV/r) ร่วมกับการกินเมทาโดน จะทำให้ระดับของเมทาโดนในเลือดลดลง จนทำให้เกิดอาการถอนยาได้

ห้ามใช้เมทาโดนร่วมกับยาต้านไวรัส Saquinavir (SQV) เด็ดขาด

ถ้าคุณเป็นผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีและใช้เมทาโดน คุณควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดรวมถึงปรับขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ ถ้าคุณไปที่คลินิกที่ร่วมกับ TestBKK เราขอรับรองว่าคุณจะไม่ประสบปัญหาใดๆจากการเปิดเผยประวัติการใช้ยาของตัวเอง

เมทาโดนเป็นยาช่วยบำบัดการติดสารอนุพันธ์ฝิ่น เช่น เฮโรอีน รักษาอาการอยากยาและอาการถอนยาได้

ยามีประสิทธิภาพขนาดไหน?
การรักษาด้วยยาเมทาโดนจะมีประสิทธิภาพมากเมื่อใช้ร่วมกับแผนการรักษาที่ครอบคลุม ซึ่งต้องคำนึงถึงสภาพร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการใช้เฮโรอีนด้วย
เช่น แผนการรักษาจะรวมถึงการให้คำปรึกษา ตัวเลือกการรักษาอื่นๆ และการพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนต่างๆ

การบำบัดรักษาด้วยเมทาโดนอาจไม่ประสบความสำเร็จในทุกคน จึงต้องอยู่ภายใต้การดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดเพื่อหาวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ถ้าคุณกังวลใจเกี่ยวกับการติดยาเสพติดหรือมีปัญหาสุขภาพจิตที่เกี่ยวกับการใช้สารเสพติด อย่าเก็บไว้คนเดียว คุยกับผู้เชี่ยวชาญดีกว่า ไม่ว่าจะโทรเพื่อขอคำปรึกษาด้านจิตใจ ในกรณีที่คุณมีความคิดฆ่าตัวตาย หรือเกิดความเครียด หรือเพียงต้องการหาข้อมูลเบื้องต้นของบริการด้านสุขภาพที่เหมาะกับคุณต่อไป ก็สามารถโทรได้ ฟรี และข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ

ค้นหาสายด่วนให้ข้อมูลและคำปรึกษา 

ศูนย์ลดอันตราย หรือศูนย์ดรอป-อินมีบริการที่ช่วยลดภาวะเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาได้ เช่น บริการเข็มฉีดยาสะอาด และถ้าคุณมีเป้าหมายในการลดการใช้ยา ศูนย์ดรอปอินเหล่านี้ก็ช่วยคุณได้ แน่ใจได้เลยว่าคุณจะได้รับบริการในพื้นที่ปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นมิตรและพร้อมสนับสนุนคุณเสมอ

ค้นหาสถานบริการด้านการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด

ถ้าคุณกำลังมองหาบริการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ มีสถานพยาบาลจำนวนมากที่พร้อมสนับสนุนให้คุณบรรลุเป้าหมายในการลด ละ เลิกใช้ยา โดยมีทั้งบริการแบบผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการ การถอนพิษยา การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการติดตามผล

ค้นหาสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

การตรวจเลือดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นประจำอย่างน้อยทุกๆ สามเดือนเป็นเรื่องสำคัญต่อการดูแลสุขภาพ ถ้าคุณไปที่คลินิกที่ร่วมกับ testBKK เราขอรับรองว่าคุณจะไม่ประสบปัญหาใดๆ จากการเปิดเผยประวัติการใช้ยาของตัวเอง และคุณสามารถจองคิวตรวจเลือดล่วงหน้าซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ต้องรอคิว ได้รับการตรวจที่รวดเร็ว เป็นความลับ และไม่ต้องเปิดเผยตัวตน

จองคิวตรวจกับคลินิกที่ร่วมกับ testBKK

การถอนยาบ้าหลังเสพมานานเป็นเรื่องค่อนข้างยาก ร่างกายจะต้องปรับตัวอย่างมากต่อการใช้ชีวิตที่ไม่พึ่งยาอีก อาการของการถอนยาบ้าอาจเกิดนานกว่าสัปดาห์  หลังหยุดยาหนึ่งเดือนคุณอาจมีอาการ ดังนี้

 • อยากยา
 • ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น
 • ความคิดสับสน อารมณ์แปรปรวน
 • ปวดตามตัว
 • หมดแรง
 • นอนไม่หลับ ฝันร้าย
 • วิตกกังวล ซึมเศร้า และหวาดระแวง

ข้อมูลในเว็บไซต์ TestBKK เป็นเพียงข้อมูลแนะนำทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ ถ้าต้องการคำแนะนำเรื่องเฮโรอีน คุณควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

MENU

SOCIAL MEDIA