SWING สาขาสีลม (BTS ศาลาแดง) กรุงเทพฯ

อาคารเลขที่ 3 ชั้น 5 ซอยพัฒษ์พงศ์ 1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

กรุงเทพมหานคร

เบอร์ติดต่อ : ★ ตรวจเลือดหาเชื้อ เอชไอวี และ ซิฟิลิส ★ PrEP "เพร็พ" ★ ตรวจวัดระดับฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศของสาวประเภทสองหญิงข้ามเพศ ตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ปรับเวลาเปิดให้บริการ √ ทุกบริการของเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ★ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ต้อนรับที่คลินิกว่าท่านมาจากการนัดผ่าน TestMeNow ★ การบริการทุกขั้นตอนจะใหับริการเป็นภาษาไทย

เวลาเปิดทำการ : จันทร์-ศุกร์

เวลาปิดลงทะเบียน : 16:00 น.

เวลาเปิดทำการ : 11:00 น.

เวลาปิดทำการ : 17:00 น.