SWING สาขาสะพานควาย (BTS สะพานควาย) กรุงเทพฯ

1417/31 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสมใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

กรุงเทพมหานคร

เบอร์ติดต่อ : ★ ตรวจเลือดหาเชื้อ เอชไอวี และ ซิฟิลิส ★ PrEP "เพร็พ" ตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ปรับเวลาเปิดให้บริการ √ ทุกบริการของเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ★ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ต้อนรับที่คลินิกว่าท่านมาจากการนัดผ่าน TestMeNow ★ การบริการทุกขั้นตอนจะใหับริการเป็นภาษาไทย

เวลาเปิดทำการ : พุธ-อาทิตย์

เวลาปิดลงทะเบียน : 18:00 น.

เวลาเปิดทำการ : 13:00 น.

เวลาปิดทำการ : 19:00 น.