BUDDY CU Clinic โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

อาคาร สธ. ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถ. พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

กรุงเทพมหานคร

เบอร์ติดต่อ : 0633935230

เบอร์ติดต่อ : 0633935230 BUDDY CU Clinic โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้บริการสำหรับวัยรุ่น15ถึง24ปีเท่านั้น!!!!!!!! - ตรวจรักษาเอชไอวี -ตรวจซิฟิลิส -ตรวจไวรัสตับอักเสบ -หนองใน หนองในเทียม - ยาป้องกันเอชไอวี (PrEP) , ยาป้องกันเอชไอวีแบบฉุกเฉิน (PEP) - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ -ปรึกษาและจ่ายยาสำหรับการข้ามเพศในวัยรุ่น(Young transgender) ช่องทางการติดต่อ ID LINE:@buddycu

เวลาเปิดทำการ : วันศุกร์ ที่ตึก ภปร ชั้น 8 เวลา 13:00-15:00 วันเสาร์ ที่ตึก สธ ชั้น 12 เวลา 08:00-12:00