แอท เฟิร์ส คลินิก At First Clinic

128/101 อาคาร​พญาไท​พลาซ่า ชั้นที่​ 9​ ห้อง​ 9c ถ.พญาไท, แขวงทุ่งพญาไทย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

กรุงเทพ

เบอร์ติดต่อ : 098 795 8851

เวลาเปิดทำการ : หยุดวันอาทิตย์

เวลาเปิดทำการ : 10:00 น.

เวลาปิดทำการ : 19:00 น.