ศูนย์สุขภาพฟ้าสีรุ้ง อุบลราชธานี

ฟ้าสีรุ้งอุบลฯ, 542 ถ.พิชิตรังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

อุบลราชธานี

เบอร์ติดต่อ : ★ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ต้อนรับที่คลินิกว่าท่านมาจากการนัดผ่าน TestMeNow ★ โปรดมาถึงก่อนเวลานัด 10 นาที ★ขอแสดงความนับถือท่านท่านในการจองเพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ