คลินิกเทคนิคการแพทย์เอ็มพลัส เชียงใหม่

มูลนิธิเอ็มพลัส เลขที่ 142 ซ.ชมจันทร์ ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เชียงใหม่

เบอร์ติดต่อ : ★ตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิส ★บริการยา PrEP, PEP ★บริการตรวจวัดระดับฮอร์โมนสำหรับผู้หญิงข้ามเพศ ★ฟรีถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น บริการฟรีสำหรับกลุ่มชายรักชาย และสาวประเภทสอง

เวลาเปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์

เวลาปิดลงทะเบียน : 19:00 น.

เวลาเปิดทำการ : 13:00 น.

เวลาปิดทำการ : 19:00 น.