คลินิกเทคนิคการแพทย์เอ็มพลัส เชียงราย

มูลนิธิเอ็มพลัส เชียงราย, 997/5 ถ.สถานพยาบาล ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เชียงราย

เบอร์ติดต่อ : ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะผู้ที่จองนัดออนไลน์และต้องผ่านการคัดกรองแล้ว ดังนี้ ★ ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงภายใน 14 วัน (ต่างประเทศ กรุงเทพ และปริมณฑล ตามประกาศของจังหวัด) ★ ไม่มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ หายใจไม่สะดวก หรืออาการที่เข้าข่าย โควิด-19 ★ ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตาม ติดตามเข้ามารับบริการภายในคลินิกเพื่อป้องกันความแออัดที่จะเกิดขึ้น ★โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ที่คลินิกว่าท่านมาจากการนัดผ่าน TestMeNow (กรุณามาก่อนเวลานัด 10 นาที และโปรดนำบัตรประชาชนมาด้วย) ★ตรวจเลือดหาเชื้อ เอชไอวีและซิฟิลิส ★PrEP/PEP ★ตรวจวัดระดับฮอร์โมนสำหรับผู้หญิงข้ามเพศ ★ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น บริการฟรีสำหรับชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย หญิงข้ามเพศ และเพื่อนพนักงานบริการ

เวลาเปิดทำการ : จันทร์-ศุกร์

เวลาปิดลงทะเบียน : 18:30 น.

เวลาเปิดทำการ : 10:00 น.

เวลาปิดทำการ : 19:00 น.