คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง เมืองชลบุรี

94/6 หมู่ 4 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

ชลบุรี

เบอร์ติดต่อ : ปิดทำการ วันอังคาร , พุธ โปรดสวมหน้ากากอนามันทุกครั้งที่มารับบริการ -บริการตรวจหาเชื้อเอชไอีและตรวจคัดกรองซิฟิลิส -บริการตรวจวัดระดับฮอร์โมน -บริการส่งต่อรับยา PrEP และ PEP กับโรงพยาบาลตามสิทธิ์ของผู้รับบริการ ★ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ต้อนรับที่คลินิกว่าท่านมาจากการนัดผ่าน TestMeNow โปรดเตรียมบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง

เวลาเปิดทำการ : วันจันทร์,วันพฤหัสบดี,วันศุกร์

เวลาปิดลงทะเบียน : 18:00 น.

เวลาเปิดทำการ : 13:00 น.

เวลาปิดทำการ : 19:00 น.