VCT DAY วันการให้คำปรึกษาและตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ มั่นใจปลอดภัยไปกับ testBKK

VCT DAY วันการให้คำปรึกษาและตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ มั่นใจปลอดภัยไปกับ testBKK

Voluntary Counseling and Testing (VCT) Day หรือ วันการให้คำปรึกษาและตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ เป็นวันที่มีบทบาทสำคัญระดับโลก ที่ให้ความสำคัญกับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและให้คำปรึกษาในด้านสาธารณสุข ในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อเสริมการตระหนักรู้ให้แก่บุคคลาในทุกระดับ

รู้ไว รักษาได้แต่เนิ่นๆ

เอชไอวี เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคเอดส์ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากทั่วโลก การเริ่มต้น VCT ช่วยให้เปลี่ยนความคิดของการป้องกันและรักษาเชื้อเอชไอวีให้กับผู้คน บริการ VCT ช่วยให้สามารถตรวจหาและรักษาได้แต่เนิ่นๆ ช่วยเสริมผลลัพธ์ในการรักษาสุขภาพของผู้คนและป้องกันการส่งต่อเชื้อเอชไอวี

testBKK เป็นตัวกลางที่เชื่อมการเข้าถึงเกือบ 10 ปี

testBKK ได้ดำเนินการในกระบวนการนี้มาอย่างยาวนานเกือบ 10 ปี ด้วยการที่เป็นสะพานเชื่อมโยงผู้คนทุกระดับเข้าสู่บริการตรวจเอชไอวี ที่ฟรี ได้มาตรฐาน เป็นความลับ และสะดวกสบาย เข้าใจชุมชนกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย คนข้ามเพศ เยาวชน พนักงานบริการ หรือ ผู้ใช้สารแบบฉีด โดยจัดเตรียมการเข้าสู่บริการที่ปลอดภัยเป็นความลับ ปราศจากการตีตรา ให้กำลังใจ และ ช่วยย้ำเตือนความสำคัญของการตรวจ

รู้สถานะ ตรวจเลือดเป็นประจำ ทำเป็นปกติ

วัน VCT ในทุกปีย้ำเตือนการรู้สถานะ การตรวจเลือดโดยสมัครใจกับคนทั่วไปให้เป็นเรื่องปกติ ซึ่งนำไปสู่การลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อการตรวจหาเชื้อเอชไอวี ทั้งผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเองด้วย ทำให้การมีส่วนร่วมและเข้าถึงบริการนั้นถูกพัฒนาดีขั้นกว่าในยุคก่อนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเสี่ยง อุปสรรคที่ขวางกั้นการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้เบาบางลงอย่างมาก

ไปตรวจ = ช่วยทำให้สังคมเปลี่ยนแปลง

เพื่อสุขภาพของตัวคุณเองและคนใกล้ตัว อยากให้ทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนง่ายๆ ก็คือ การจองตรวจผ่าน testBKK.org โดยเพื่อนๆ สามารถจองตรวจและรับบริการกับพี่ๆคลินิกพาร์ทเนอร์ ที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ และ แน่นอนว่าเข้าใจพวกเราได้ดีที่สุด

จองเลย!!

อย่ารอช้านัดตรวจเลือดวันนี้กับ testBKK.org ในช่วง VCT Day เป็นจุดเปลี่ยนในการดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก สุขภาวะทางเพศที่ดี เราเองกำหนดได้

http://testmenow.net/home/reservation/2000
#KYS #VCTday #รู้สถานะ

อ่านข้อมูลด้านอื่นๆของ testBKK เกี่ยวกับการตรวจด้านชุดตรวจด้วยตนเอง

แชร์สิ่งนี้
Facebook
Twitter
VK
บทความอื่น ๆ

MENU

SOCIAL MEDIA