ข่าวดี #สมรสเท่าเทียม ผ่านแล้วจ้า!

ข่าวดี #สมรสเท่าเทียม ผ่านแล้วจ้า!

18 มิ.ย. นี้ ที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่…) พ.ศ. … หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ด้วยคะแนน 130 ต่อ 4 เสียง งดออกเสียง 18 เสียง

ต่อไปคือขั้นตอน

  1. ร่างกฎหมายส่งไปคณะรัฐมนตรี
  2. นายกฯ นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
  3. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  4. ใช้บังคับ 120 วันหลังประกาศ

ไทยกลายเป็นประเทศแรกในอาเซียนและที่สามในเอเชียที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียม ต่อจากเนปาลและไต้หวัน และเป็นประเทศที่ 38 ของโลก!

เส้นทางนี้ยาวนานถึง 12 ปี ตั้งแต่ 9 ส.ค. 2555 ที่นายนที ธีระโรจนพงษ์ ยื่นขอจดทะเบียนสมรสที่เชียงใหม่แต่ถูกปฏิเสธเพราะคู่ชีวิตเป็นเพศชาย

ตอนนี้

กฎหมายสมรสเท่าเทียมมาถึงแล้ว ทำให้คู่สมรสเพศเดียวกันมีสิทธิ์สมรส, สิ้นสุดการสมรส, จัดการทรัพย์สิน, และมรดก เช่นเดียวกับคู่สมรสชายหญิง โดยเปลี่ยนคำว่า “สามีและภริยา” เป็น “คู่สมรส” ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย (ขั้นต่ำ 18 ปี)

ในโซเชียล คนดังและนักการเมืองร่วมแสดงความยินดี #สมรสเท่าเทียม ขึ้นเทรนด์อันดับ 1 ทันทีในแอปฯ X

สู่อนาคต

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ World Pride 2030! ความเสมอภาคทางเพศกำลังจะบานสะพรั่งในสังคมไทย

ที่มา

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9670000052195

https://www.thaipbs.or.th/news/content/341151

แชร์สิ่งนี้
Facebook
Twitter
VK
บทความอื่น ๆ

MENU

SOCIAL MEDIA