TestBKK เป็นโครงการของ APCOM เพื่อส่งเสริมให้ชายรักชายรับการตรวจเอชไอวี เรามีข้อมูลสุขภาพทางเพศที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวคุณเองและคนที่คุณมีเซ็กส์ด้วย

ไวรัสตับ(อักเสบ) Hepatitis

ไวรัสตับ(อักเสบ) Hepatitis

พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 19, 2020 – 00:23

สนใจตรวจเลือดฟรีในหลายๆคลินิกที่ร่วมงานกับ testBKK ได้ คลิก


ไวรัสตับอักเสบ Hepatitis คือหนึ่งในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STDs; sexually transmitted diseases)ไวรัสตับอักเสบจะแบ่งออกเป็น Hepatitis A, B, C, D, and Eอาการของไวรัสตับอักเสบ (Symptoms of hepatitis): มีไข้ ตัวเหลือง (ดีซ่าน) คลื่นใส้ ท้องเสีย


Hepatitis A (HAV) ไวรัสตับอักเสบ A

อาการ: ทำให้เกิดอาการอักเสบเฉียบพลัน ติดต่อค่อนข้างง่าย ระยะเวลาที่แตกต่างกัน ระยะเวลาของการแสดงอาการที่เป็นแตกต่างกัน ตั้งแต่ 2 สัปดาห์จนถคงหลายเดือน อาการแสดงน้อยๆไปจนถึงทำให้เสียชีวิตได้ มักจะมีอาการอ่อนเพลียนาน อาการรุนแรงขั้นตามอายุของผู้ป่อย เป็นแล้วมักจะไม่เป็นอีก แต่สามารถทำให้ตับอักเสบซ้ำได้จากการติดเชื้อ

การติดต่อ: กินอาหาร, ดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ

วัคซีน: มีวัคซีดป้องกัน สามารถเลือกฉีดเองได้ตามโรงพยาบาลหรือคลินิคบางแห่ง

การรักษา: รักษาตามอาการ ให้ร่างกายกำจัดเชื้อไปเอง

สาเหตุที่ทำให้เสียชีวิต: ตับวายเฉียบพลัน


Hepatitis B (HBV) ไวรัสตับอักเสบ B

อาการ: ทำให้เกิดอาการอักเสบเช่นเดียวกันกับ A  อาจมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง ซีด อาจพัฒนาไปเป็นตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็งและมะเร็ง โอกาศที่จะพณนาต่อไปเป็นตับเรื้อรัง ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของผู้ป่วย ยิ่งอายุน้อยยิ่งมีโอกาศเรื่องรังมาก อาจจะพัฒนาต่อไปเป็นโรคตับแข็ง

การติดต่อ: สามารถติดต่อได้ทางการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน สารคัดหลั้งจากร่างกายรวมถึงน้ำนมแม่ ยังติดได้ในกรณีที่แม่ได้รับเชื้อระหว่างตั้งครรภ์ รวมทั้งการติดต่อทางเลือดได้ ไวรัสสามารถอยู่นอกร่างกายได้อย่างน้อย 7 วัน โดยยังสามารถติดต่อไปยังคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันได้

วัคซีน: มีวัคซีนตามโรงพยายาบาลหรือคลินิคบางแห่ง ควรฉีด หรือตรวจเช็คภูมิคุ้มกันเป็นประจำ (เป็นวัคซีนพื้นฐานในประเทศไทย เริ่มฉีดภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด) คลินิกบางแห่งของเทสบีเคเคก็มีคลิกจอง ที่นี้

การรักษา: โรคไวรัสตับอีกเสบบีแบบเรื้อรังนั้น enlightenedไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้enlightened จุดประสงค์ของการรักษาคือการชะลอการเกิดโรคตับแข็ง หรือมีเร็งตับ โดยใช้การตรวจตามอาการ และบางเคสอาจให้ยาต้านไวรัสเพื่อลดจำนวนไวรัสลง

สาเหตุที่ทำให้เสียชีวิต: ตับแข็ง มะเร็งตับ


Hepatitis C (HCV) ไวรัสตับอักเสบ C

อาการ: ไวรัสตับอักเสบซี สามารถทำให้เกิดตับอักเสบได้ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้งรัง สามารถหายจากโรคได้เอง 30% อีก 70% พัณนาไปเป็นตับอีกเสบเรื้อรัง

enlightenedไวรัสชนิดนี่จะไม่ทำให้เกิดอาการจัวเหลือง ทำให้ผู้ที่มีเชื้อจะไม่ได้รับการตรวจวิริจฉัญเนื่องจากไวรัสตับอักเสบซีมักจะไม่แสดงอาการเป็น 10 ปี จนมีอาการของโรคตับในระยะรุงแรงแล้ว การตรวจเจอในระยะแรกๆสำคัญมาก เรื่องจากโรคนี่สามารถรักษาให้หายขาดได้enlightened

การติดต่อ: ติดต่อผ่านทางเลือด และการใช้เข็มร่วมกันเป็นหลัก การมีเซ็กส์โดยไม่ป้องกัน หรือได้รับเชื้อในขณะกำลังตั้งครรภ์

วัคซีน: ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนในการรักษา

เขารับการตรวจฟรีได้ในบางคลินิกของ testBKK ได้ เช่น SWING ตรวจสอบ คลิกจอง ที่นี้ หรือสามารถเจอเลือดตรวจได้ที่โรงพยาบาลทั่งไป ราคาโดยประมาณ 300 บาท หากรับบริการของรัฐ ทางภาคเอกชน อยู่ที่ประมาณ 900 บาท

การรักษา: รักษาให้หายขาดได้ด้วยการรับประทานยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 12 หรือ 24 สัปดาห์ ค่ารักษาในปัจจุบันค่อนข้างสูงเพราะการนับเข้าตัวยาจากต่างประเทศ

สาเหตุที่ทำให้เสียชีวิต: ตับวาย มะเร็งตับ 


Hepatitis D (HDV) ไวรัสตับอักเสบ D

อาการ: สามารถติดต่อได้เมื่อติดไวรัสตับบี ทำให้เกิดตับอักเสบเรื้งรัง จนตับแข็งหรือมะเร็งตับอย่างรวดเร็ว และรุนแรงมากขั้น นับเป็นไวรัสตับอีกเสบเรื้อรังชนิดรุงแรงที่สุด การตรวจหาเชื้อทำได้ยาก ไม่มียาต้านไวรัส ป้องกันโดยไม่ติดบี (วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ป้องกันได้) 

การติดต่อ: ติดต่อผ่านทางเลือดร่วมกับ HBV เคยมีรายงานการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก

วัคซีน: ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโดยตรง (วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ป้องกันได้) 

การรักษา: ทำได้ยาก มักจะรักษาร่วมกับไวรัสตับอักเสบบีไปพร้อมกัน และดูการตอบสนองต่อยา

สาเหตุที่ทำให้เสียชีวิต: ตับแข็ง มะเร็งตับ


Hepatitis E (HEV) ไวรัสตับอักเสบ E

อาการ: ตับอักเสบเฉียบพลัน หายเองได้ใน 2-6 สัปดาห์ ไวรัสตับอี สามารถหายเองได้ ไม่ต้องการยารักษา ในบางกรณีอาจจะมีแาการรุนแรงถึงขั้นตับวายได้โดยเฉพาะผู้ที่โดยเฉพาะผู้ที่ติดเชื้อในขณะตั้งครรภ์ และมีโอกาสพัณนาเป็นตับอีกเสบเรื้อรังได้ในกลุ่มคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

การติดต่อ: ทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ สามารถแพร่เชื้อได้ตั้งแต่ก่อนแสดงอาการไม่กี่วัน จนถึงหลักจากหายแล้ว 3-4 สัปดาห์

วัคซีน: ในประเทศไทยไม่มี มีแค่เฉพาะในประเทศจีนเท่านั้น

การรักษา: การใช้ยาต้านไวรัส Ribavarin พบว่ารักษาได้ แต่ไม่ได้ดหายทุเคส 

สาเหตุที่ทำให้เสียชีวิต: ตับวายเฉียบพลันรุนแรง 


ติดตามข้อมูลจาก Community ดีๆแบบนี้ได้ที่ wink APCOMMU