Contact us

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการ TestBKK สามารถติดต่อเราได้โดยกรอกข้อมูลด้านล่างนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจเอชไอวี โปรดติดต่อคลินิกที่ให้บริการ

Contact us