เกี่ยวกับ testBKK

testBKK คือใคร?

testBKK เป็นโครงการของ APCOM เพื่อส่งเสริมให้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายได้รับการตรวจเอชไอวี เรามีข้อมูลสุขภาวะทางเพศที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวคุณเองและคู่ของคุณ

ไม่ว่าคุณจะโสด เริ่มรักครั้งใหม่ ชอบคู่ ชอบหมู่ ชอบตี้ ชอบอม ชอบเอา ชอบตี้ สุขภาวะทางเพศเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจให้ความสำคัญมาก

คุณรู้หรือไม่ว่า ประมาณ 1 ใน 5 ของชายที่มีเพศัสมพันธ์กับชาย (MSM) ในกรุงเทพฯ มีเอชไอวี นอกจากการใช้ถุงยางอนามัยร่วมกับสารหล่อลื่นทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ควรตรวจเอชไอวีเป็นประจำเพื่อดูแลสุขภาพทางเพศของตัวคุณเอง

หากตรวจเจอว่ามีเอชไอวีและเริ่มการรักษาทันที จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาระบบภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรง ความก้าวหน้าของการรักษาเอชไอวีและตัวเลือกในการรักษาที่มี มากขึ้นในตอนนี้ ทำให้ผู้มีเชื้อเอชไอวีสามารถมีสุขภาพดีและดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

MENU

SOCIAL MEDIA