ผลเลือดจะบวกจะลบก็สบายใจ

ถ้าผลออกมาเป็นบวก

การตรวจหาเอชไอวีจะได้ใช้ชุดตรวจ 2-3 ชุด และใช้วิธีตรวจที่แตกต่างกัน หากผลเลือดจากชุดตรวจแรกออกมาเป็นบวก (reactive) จะต้องนำเลือดไปตรวจอีก 2 ครั้งเพื่อยืนยันผล หากผลการตรวจทั้ง 3 ครั้งออกมาเป็น reactive จึงจะสามารถสรุปได้ว่ามี “ผลเลือดเป็นบวก”

ถ้าผลเลือดคุณออกมาเป็น “ผลบวก” อย่าตกใจ ผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีสามารถใช้ชีวิต และมีสุขภาพดีได้เหมือนคนทั่วไปหากได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส และกินยาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอคู่ไปกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้มีเชื้อเอชไอวี

เมื่อผลเลือดออกมาเป็นบวก พยาบาลจะให้คำแนะนำเกี่ยวการการดูแลตนเองและแฟน/คู่ เอชไอวีไม่สามารถแพร่ได้ง่ายเหมือนไวรัสชนิดอื่น เชื้อเอชไอวีไม่สามารถส่งต่อในอาหาร น้ำดื่ม น้ำลาย ยุง หรือการกอด จูบ สัมผัสกับผู้มีเชื้อ ผู้มีเชื้อเอชไอวีสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ โดยต้องป้องกันทุกครั้ง เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆและไม่ถ่ายทอดเชื้อไปยังคู่ด้วย

พยาบาลอาจขอให้คุณติดต่อกับคนที่คุณมีเพศสัมพันธ์ด้วยในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมาเพื่อบอกให้เขามาตรวจ เพราะเป็นไปได้ว่าเขาอาจได้รับเชื้อจากคุณโดยไม่ได้ตั้งใจ การรู้สถานะเอชไอวีของตนเองช่วยให้เราดูแลตัวเองและคนอื่นๆให้ปลอดภัย

ข้อควรจำ!

คุณไม่ควรเก็บความรู้สึกหลังรู้ผลเลือดไว้คนเดียว หากยังไม่พร้อมที่จะบอกคนในครอบครัว การบอกเรื่องนี้กับเพื่อนหรือคนที่เราไว้ใจอาจช่วยให้เราไม่ต้องแบกความรู้สึกไว้คนเดียว การบอกผลเลือดเป็นการตัดสินใจของคุณเพียงคนเดียว อย่างไรก็ตาม เราแนะนำว่าคุณไม่ควรเก็บความกังวลใจไว้คนเดียว

ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่เล่าให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวฟังได้ พยาบาลสามารถแนะนำบริการให้ความช่วยเหลืออื่นๆในกรุงเทพฯที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณ

เราแนะนำให้คุณรับบริการความช่วยเหลือจากองค์กรต่อไปนี้:

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตเมื่อมีเอชไอวีได้ที่หน้า U=U บนเว็บไซต์ testBKK

————————————————————————————————————————————

ถ้าผลออกมาเป็นลบ

ขั้นตอนการตรวจหา HIV แบบมาตรฐานสำหรับการตรวจหนึ่งตัวอย่าง ต้องใช้ชุดการตรวจที่แตกต่างกัน 2 ถึง 3 ชุด แต่อย่างไรก็ตาม ชุดอุปกรณ์การตรวจแรกเป็นชุดการตรวจที่มีความละเอียดสูง ซึ่งหากผลการตรวจออกมาเป็น “ไม่มีปฏิกิริยา” คุณจะรับผลการตรวจที่มีผลเป็น “ลบ”

ถ้าผลการตรวจของคุณออกมาเป็น “ลบ” คุณจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่จะทำให้คุณสนุกอย่างปลอดภัยและมีสุขภาวะทางเพศที่ดีอย่างต่อเนื่อง คุณจะได้รับคำแนะนำให้รับการตรวจ HIV ทุกๆ 3 เดือนด้วย

คุณสามารถเข้าดูข้อมูลที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทางเพศของตัวคุณและคนที่คุณมีเซ็กซ์ด้วย ได้ที่หน้า เซ็กซ์ปลอดภัย บนเว็บไซต์ของเรา