ขั้นตอนการตรวจเลือด

คลิปวิดิโอสาธิตวิธีการจองออนไลน์สั้นๆ ง่ายๆ

คลิกที่นี่เพื่อทำการจองออนไลน์

การตรวจไม่ยุ่งยากและรักษาความลับในทุกขั้นตอน

 1. ลงทะเบียนและรับคำปรึกษาก่อนตรวจ
 • รับบัตรคิวจากเจ้าหน้าที่
 • รอพยาบาลเรียกตามหมายเลขบัตรคิวและพาไปยังห้องให้คำปรึกษาส่วนตัว และอธิบายขั้นตอนการตรวจ รวมถึงความหมายของผลเลือด

หากคุณเป็นคนไทย ค่าใช้จ่ายในการตรวจขึ้นอยู่กับคลินิก โดยมีการคิดค่าบริการ 4 รูปแบบได้แก่ :

 1. ตรวจเอชไอวีฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่คลินิกชุมชน (บางแห่ง) โดยไม่ต้องใช้บัตรประชาชน
 2. ตรวจเอชไอวีฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ปีละ 2 ครั้ง ที่คลินิกหรือโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมหรือโรงพยาบาลตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยต้องแสดงบัตรประชาชนเมื่อเข้ารับบริการ
 3. ตรวจเอชไอวีที่โรงพยาบาลของรัฐ ค่าบริการ 20-200 บาทต่อครั้ง
 4. ตรวจเอชไอวีที่โรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชน ค่าบริการ 500-1,000 บาทต่อครั้ง

หากคุณเป็นชาวต่างชาติ ควรตรวจสอบค่าใช้จ่ายการตรวจเอชไอวีและค่าธรรมเนียมอื่นๆจากสถานบริการที่คุณเลือกไปตรวจ

 1. การเจาะและตรวจเลือด
  พยาบาลจะเจาะเลือดจากบริเวณข้อพับแขนด้านในหรือปลายนิ้ว โดยระบุเพียงตัวเลขข้างหลอดตัวอย่างก่อนส่งตรวจห้องปฏิบัติการ จากนั้นรอฟังผลประมาณ 30-45 นาที”
 2. รับคำปรึกษาหลังการตรวจและการฟังผลเลือด
  พยาบาลจะเรียกคุณเข้าไปฟังผลในห้องให้คำปรึกษาส่วนตัวเพื่อแจ้งผล
  ผลการตรวจเลือดมี 2 แบบ:
 3. ผลบวก (Reactive)
 4. ผลลบ (Non-reactive)